Zespół Placówek Oświatowych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

i Przedszkole w Kurozwękach

ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj. Świetokrzyskie

tel.fax (015) 866 73 90

spkurozweki@wp.pl

Czyste powietrze wokół nas 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole ponownie przystąpiło do programu ,,Czyste powietrze wokół nas". Akcję zorganizował Państwowy Inspektorat Sanitarny. Program był realizowany w starszej grupie „Wesołe Misie”.

Cele programu:

- uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata

- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego

- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program skierowany do dzieci składał się z pięciu zajęć warsztatowych:

Wycieczka, spacer po okolicy - na pierwszych zajęciach dzieci udały się na spacer ulicami Kurozwęk. Dzieci już w przedszkolu poinformowane zostały, aby podczas wycieczki bacznie obserwowały dymy, skąd one się wydobywają. Podczas spaceru przedszkolaki rozglądały się i żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu.

Co i dlaczego dymi?” - podczas drugich dzieci rysowały dymy, które zaobserwowały na spacerze. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem podjęły się zadania. Po skończeniu pracy wszyscy obejrzeli powstałe rysunki. Na monitorze multimedialnym wyświetlono planszę ze źródłami dymów i omówiono je równocześnie sprawdzając czy dzieci również mają je na swoich rysunkach. Następnie rozmawialiśmy dlaczego dymią papierosy, samochody, fabryki, kominy domów.

Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” Poproszono dzieci, aby usiadły wygodnie na dywanie, zamknęły oczy i wyobraziły sobie, że jesteśmy na wycieczce w górach. Otacza nas piękna przyroda i wdychamy noskami świeże powietrze a wydychamy ustami. Następnie przenieśliśmy się na zieloną łąkę, gdzie rośnie mnóstwo pięknych kwiatów, każdy z dzieci wybrał sobie jeden kwiat i pokazał jak on rośnie. W pewnym momencie powiedziano dzieciom, że wszedł do ogrodu ktoś kto pali papierosy. Przedszkolaki odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. Przedstawiono dzieciom dinozaura Dinka i poproszono o uważne wysłuchanie piosenki o nim.

Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?” – na naszym IV spotkaniu dzieci wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi podczas podróż pociągiem do wujka. Dzieci pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, a jak w przedziale dla osób palących.

Jak unikać dymu papierosowego?” – poznanie znaku „Zakaz palenia”, rysowanie własnego znaczka „Nie pal przy mnie”, który symbolizuje to, że dzieci nie lubią dymu papierosowego i wiedzą że jest on bardzo szkodliwy.

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie", rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia.

Koordynator programu: Aneta Pitek

09-05-2023, Ewa Cichoń
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.