Zespół Placówek Oświatowych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

i Przedszkole w Kurozwękach

ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj. Świetokrzyskie

tel.fax (015) 866 73 90

zpokurozweki@staszow.pl

Informacja dla rodziców wychowanków przedszkola i uczniów szkoły w związku z ubezpieczeniem dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie Nr 15/2019/2020

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Kurozwękach
przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma
regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia uczniów i wychowanków,
z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.


Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, rady rodziców jak
również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów
ubezpieczenia grupowego NNW na rzecz uczniów i wychowanków. To rodzice decydują, czy
chcą ubezpieczyć swoje dziecko i sami je ubezpieczają.

W załączniku podstawa prawna >>>

26-05-2020, Ewa Cichoń
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.