Zespół Placówek Oświatowych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

i Przedszkole w Kurozwękach

ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj. Świetokrzyskie

tel.fax (015) 866 73 90

zpokurozweki@staszow.pl

Mamo, tato, wolę wodę!

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci... czytaj więcej>>>

Święto Wody i Zdrojka

Część III

Część II

Część I

RAPORT KONKURSOWY

konkurs 10. edycji programu edukacyjnego „MAMO, TATO, WOLE WODĘ!”

pt.: „Święto Wody i Zdrojka”

Tytuł scenariusza

Wstaw znak X jeśli scenariusz został zrealizowany

Podaj termin realizacji scenariusza

Podaj liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach

Scenariusz lekcji nr 1

Witaj Przygodo!

X

05.03.2018

09.03.2018

50

Scenariusz lekcji nr 2
Tam, gdzie bije woda

Scenariusz lekcji nr 3

Drzewa są dla nas ważne

X

22.03.2018

26.03.2018

50

Scenariusz lekcji nr 4

Tajemnice lasu

Scenariusz lekcji nr 5
Bądźmy eko

X

05.04.2018

06.04.2018

50

Scenariusz lekcji nr 6

Niezwykła butelka

X

09.04.2018

13.04.2018

50

Suma zrealizowanych scenariuszy

4

Suma dzieci
uczestnicz
ących w zajęciach

50

Oddziały przedszkolne: „Słoneczka” i „Wesołe Misie” w roku szkolnym 2017/2018 włączyły się do realizacji programu edukacyjnego „Mamo, tato, wolę wodę!”. W ramach programu dzieci brały udział w cyklu zajęć, których głównym celem było podniesienie poziomu wiedzy na temat pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska, przekazanie wiedzy dotyczącej znaczenia drzew dla człowieka i recyklingu opakowań PET. Scenariusze były modyfikowane przez nauczycielki i dobierane do możliwości i potrzeb poszczególnych grup, a także rozszerzane o dodatkowe działania.

Witaj przygodo”
W towarzystwie głównych bohaterów: Zosi, Krzysia i Zdrojka przedszkolaki wyruszyły na spotkanie nowych przygód. Poznały pojęcie wody, jej znaczenie dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu, zapoznały się z wzornikiem nawodnienia. Wykonały prace plastyczną: „Plecak pełen przygód”, brały udział w zabawie ruchowej: „Pokaż i nazwij”.

Rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność i umiejętność nazywania stanów spowodowanych niewystarczającym nawodnieniem biorąc udział w zabawie twórczej: „ Mapa objawów-gdy nasz organizm ma za mało wody”.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa plastyczna „Piramida zdrowego nawodnienia”, podczas której dowiedziały się ile wody powinien wypijać każdy z nas w kolejnych okresach życia. Poszerzyły swoją wiedzę na temat: „Jak sprawdzić, czy pijemy wystarczającą ilość wody?”, a w toalecie został umieszczony wzornik koloru moczu.
Aby bardziej zobrazować dzieciom pojęcie wody i jej pochodzenia brały udział w doświadczeniach: „Jak powstaje deszcz” i „Stany skupienia wody”. Zapoznały się z opowiadaniem H. Bechlerowej „ Jedna srebrna kropla”.

Drzewa są dla nas ważne”

O tym, co to jest las i jaką pełni role w życiu ludzi i zwierząt przedszkolaki dowiedziały się już w grudniu 2017 roku podczas spotkania z panią leśnik. Realizując wyżej wymieniony temat uściśliły swoją wiedzę i mogły wykazać się zdobytymi wiadomościami biorąc udział w pogadance z elementem pracy plastycznej: „Las i jego mieszkańcy”. Ponieważ zainteresowanie lasem było bardzo duże w grupie młodszej, dzieci postanowiły wykonać makietę podsumowującą ich wiedzę o lesie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zabawy: „Pajączki omijają kałużę” i „Zróbcie tak jak zwierzę”, w które dzieci do tej pory chętnie się bawią.
Nie tylko starsza, ale i młodsza grupa podczas wspólnych zajęć stworzyła: „Kodeks małego przyjaciela lasu”. A oto efekt wspólnej pracy.

Bądźmy eko”

Segregacja odpadów to temat ogólnie znany i respektowany w naszej placówce. Na głównym korytarzu stoją kontenery, które dzieci zdobyły biorąc udział w ubiegłorocznym konkursie: „Małe dzieci segregują śmieci” zorganizowanym przez RCEE w Rzędowie -II miejsce. Działania ekologiczne podejmowane w naszym przedszkolu sięgają dalej, gdyż wszystkie przedszkolaki odbyły wycieczkę do Rzędowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie w ubiegłym roku brały udział w zajęciach:„Jestem EKO – segreguję”. Natomiast w bieżącym roku zdobyły
I miejsce w „Zbiórce baterii” - konkursie zorganizowanym przez RCEE-Rzędów.

Dzięki tym działaniom podczas pogadanki z elementem pracy plastycznej: „Segregujemy odpady” chętnie zabierały głos odpowiadając na pytanie: „Co by było...”

Realizacja tematu: „Bądźmy eko” pozwoliła dzieciom, które pierwszy rok uczęszczają do przedszkola na poszerzenie wiedzy związanej z segregowaniem odpadów.. Słuchając opowiadania o kolejnych przygodach Zdrojka i jego przyjaciół wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie chcieliby żyć w czasach, kiedy otaczały nas wysypiska śmieci i sami doszli do wniosku, że segregacja jest bardzo potrzebna naszemu środowisku. Młodsza grupa chętnie uczestniczyła w zabawie: „ Znajdź swój kolor”, a starsza: „Sprzątamy śmieci”. Dzieci wykazały się dużą aktywnością podczas pogadanki: „Segregujemy odpady” oraz podczas zabawy plastyczno-dydaktycznej:
„ Już umiemy segregować odpady” wrzucając zużyte przedmioty do odpowiednich koszy. Młodsze przedszkolaki odbyły ćwiczenia praktyczne związane z segregacją.

Niezwykła butelka”

Realizując temat: „Niezwykła butelka”młodsza grupa wyruszyła w podróż na święto wody, w czasie której mogła uwrażliwić zmysły słuchu na zmianę tempa poruszania się, a starsza chętnie przechodziła przez tunel podczas zabawy: „W tunelu”. Obie grupy poznały dalsze losy odpadów i z zaangażowaniem zabrały się do pracy wykonując plakat: „Żyjemy zdrowo-recykingowo”, który powieszony został w widocznym miejscu na głównym korytarzu. A oto efekt wspólnej pracy:

Święto Wody i Zdrojka” obchodziliśmy 17.04.2018 roku. Uczestniczyły w nim obie grupy przedszkolne: „Słoneczka” i „Wesołe Misie” (50 osób), zaproszeni rodzice (25 osób), wychowawcy ( 4 osoby) i pracownicy (3 osoby) .
Wszyscy z niecierpliwością czekali na ten niezwykły dzień i z zaangażowaniem brali udział w jego przygotowaniach. Dzieci wycinały kropelki deszczu z papieru i dekorowały nimi koszulki, wspólnie z wychowawcami i rodzicami przygotowały elementy potrzebne do dekoracji sali gimnastycznej, której sceneria przypominała wielki ocean.
Zajęcia miały charakter rozgrywek grupowych, podczas których dzieci mogły wykazać się wiedzą dotyczącą wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.
Przedszkolaki utworzyły sześć grup, z których każda nadała sobie nazwę związaną z wodą. I tak powstały następujące drużyny:

„ Śnieżynki”, „Mgiełki”, „Kropelki”, „Sopelki”, „Mżawki”, „Obłoczki”.

Każda z drużyn miała swojego opiekuna – wychowawcę i wspomagających w wykonywaniu zadań rodziców.
Uczestnicy rozgrywek z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem brali udział w przeróżnych konkurencjach: układali z puzzli obieg wody w przyrodzie, łączyli obrazki pokazujące sytuacje, kiedy należy pić wodę.

Gościem Święta wody i Zdrojka była p. intendent, która za pomocą kubeczków zobrazowała dzienne zapotrzebowanie organizmu na wodę w zależności od wieku. Przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania się zwracając szczególną uwagę na znaczenie wody w zbilansowanej diecie. Przygotowała dla dzieci zadanie, które polegało na określeniu smaków wody (słodki, słony, kwaśny).
Wiele radości sprawił wszystkim wspólny taniec przy piosence :”Kaczuszki”' oraz udział w konkurencji: „Kacze wyścigi”.

O tym, że woda potrzebna jest wszystkim: ludziom, zwierzętom i roślinom wiedzą już wszystkie dzieci. Swoją wiedzę zaprezentowały w kolejnej konkurencji, która polegała na przyporządkowaniu zwierząt do środowiska w którym żyją. Wszyscy prawidłowo pogrupowali zwierzęta wodne i lądowe i umieścili je w odpowiednich środowiskach. Ogromną radość sprawiło dzieciom łowienie ryb. Wchodząc w rolę wędkarzy, których zadaniem było wyłowienie jak najwięcej ryb z jeziora wykazały się dużą sprawnością i zwinnością. Aby dodatkowo uświetnić ten dzień, wychowawczyni przygotowała pokaz wybuchającego wulkanu, który zafascynował wszystkich uczestników. Atrakcją było też przeprowadzone doświadczenie z użyciem wody i sody: „Czarodziejski balon”.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra imitująca podróż po „błękitnej planecie”, podczas której dzieci uczyły się cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej. Niemałą satysfakcję sprawiło dzieciom układanie kropelek wody w kolejności, w jakiej występowały w piosence pt.: „Kolorowy deszcz”. Wszyscy wytężali słuch, aby prawidłowo je ułożyć. Dzieciaki bawiły się wspaniale rywalizując ze sobą i prześcigając się zdobytą wiedzą,a uwieńczeniem ich „wodnych zmagań” było ogłoszenie wyników i uhonorowanie każdego uczestnika Orderem Przyjaciela Wody, wręczenia którego dokonała pani dyrektor. Obchody Święta wody i Zdrojka są doskonałym przykładem kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych zarówno wśród dzieci jak i rodziców. Poprzez wspólną zabawę oraz podejmowanie różnorodnych aktywności, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat roli wody, właściwego odżywania oraz aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Aby dodatkowo uświetnić ten dzień, wychowawczyni przygotowała pokaz wybuchającego wulkanu, który zafascynował wszystkich uczestników. Atrakcją było też przeprowadzone doświadczenie z użyciem wody i sody: „Czarodziejski balon”.
Poprzez wspólną zabawę oraz podejmowanie różnorodnych aktywności, dzieci zdobyły wiele cennych informacji na temat wody i jej znaczenia dla człowieka i przyrody.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra imitująca podróż po „błękitnej planecie”, podczas której dzieci uczyły się cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej. Dzieciaki bawiły się wspaniale rywalizując ze sobą i prześcigając się zdobytą wiedzą,a uwieńczeniem tych „wodnych zmagań” było uhonorowanie każdego uczestnika Orderem Przyjaciela Wody, wręczenia którego dokonała pani dyrektor.

Obchody Święta wody i Zdrojka są doskonałym przykładem kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych zarówno wśród dzieci jak i rodziców. Poprzez wspólną zabawę oraz podejmowanie różnorodnych aktywności, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat roli wody, właściwego odżywania oraz aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

koordynator: Marzena Lech

12-05-2018, Ewa Cichoń
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.