Zespół Placówek Oświatowych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

i Przedszkole w Kurozwękach

ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj. Świetokrzyskie

tel.fax (015) 866 73 90

zpokurozweki@staszow.pl

Ogłoszenia

Zmiana stawki żywieniowej od 1 października 2022 r.

Szanowni Państwo,
Informuję, że w związku ze wzrostem cen artykułów żywieniowych, ulegają zmianie stawki żywieniowe za posiłki wydawane w stołówce szkolnej i przedszkolnej.

Stawka za obiad w stołówce szkolnej wynosi 4,00 zł.

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 8,00 zł.


W dniu 15 września 2022 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Kurozwękach odbędzie się zebranie z rodzicami.


Zmiana stawki żywieniowej od 1 marca 2022 r.

Szanowni Państwo,
Informuję, że w związku ze wzrostem cen artykułów żywieniowych, ulegają zmianie stawki żywieniowe za posiłki wydawane w stołówce szkolnej i przedszkolnej.

Stawka za obiad w stołówce szkolnej wynosi 3,50 zł.

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 6,00 zł.


W dniu 17 listopada 2021 r. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VIII. Prosimy rodziców o przybycie.


Zapraszamy chętnych Rodziców na lekcję otwartą z matematyki, która odbędzie się w klasie V w dniu 05.11.2021 r. o godzinie 11:30. Tematem zajęć będzie powtórzenie wiadomości o własnościach liczb naturalnych.

Agnieszka Mysłek


Ubezpieczenie dzieci szkolnych i przedszkolnych 2021/2022

Przypominamy o ubezpieczeniu szkolnych i przedszkolnych dzieci od 1 września 2021r.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Rodzic sam wybiera ubezpieczyciela i ubezpiecza swoje dziecko lub decyduje, że nie będzie ubezpieczał dziecka.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.


Szanowni Rodzice

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z dożywiania - dotyczy klas IV-VIII.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa, zachodzi konieczność zwrotu niewykorzystanych środków za dożywianie. Zwrot pieniędzy nastapi przelewem na podane przez Państwa konto. Prosimy o przesłanie numeru konta bankowego na adres: agakaras1971@o2.pl


W dniu 15 września 2020 roku /wtorek/ o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Spotkanie ogólne na sali gimnastycznej, później spotkanie z wychowawcami w klasach.


Informujemy, że w dniach od 24 do 28 sierpnia 2020 roku odbędą się dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem placówki: tel. (015) 866 73 90

Spotkanie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola odbędzie się 26.08.2020 r. /środa/ o godz. 16.00.


Informacja dla rodziców wychowanków przedszkola i uczniów szkoły w związku z ubezpieczeniem dzieci w roku szkolnym 2020/2021... czytaj więcej>>>


czytaj wiecej>>>


Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2020/2021 czytaj więcej>>>


FERIE ZIMOWE - 27.01. - 09.02.2020 r.


Zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędzie się 12 września 2019 r. /czwartek/ o godzinie 16:00


Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Kurozwękach odbędzie się 2.09.2019 r.

7.45 przemarsz z pocztem sztandarowym do Kościoła
8.00 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Kurozwękach
- przemarsz na plac szkolny, wciągnięcie flagi na maszt
- przejście na salę gimnastyczną - Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020
- spotkanie uczniów z wychowawcami klas
Autobusy rano będą jechały tak jak w ciągu roku szkolnego, odwóz uczniów po uroczystości około godz. 10.30

Od dnia 15.04.2019 r. do odwołania

został zawieszony strajk nauczycieli

w Szkole i Przedszkolu w Kurozwękach

Zgodnie z kalendarzem Roku Szkolnego Wiosenna Przerwa Świąteczna dla uczniów trwa od czwartku 18.04.2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. w tych dniach autobusy szkolne nie będą kursowały.

Przedszkole w tym czasie pracuje.


Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem

Prosimy uczniów klasy ósmej, aby w poniedziałek (15.04.2019 r.) stawili się w szkole o godzinie 8.00.

Autobusy będą kursowały bez zmian.


Szanowni Rodzice/Opiekunowie

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i pracowników,

który będzie trwał do odwołania.

Zajęcia dydaktyczne w naszej szkole i przedszkolu będą zawieszone.

Zapewniamy w tych dniach zajęcia opiekuńczo - wychowawcze od godz. 6.30 do 15.30

Dla dzieci korzystających ze stołówki, które przyjdą do szkoły i przedszkola będzie przygotowany posiłek.

Zapewniony jest również dowóz dzieci.


Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacji 2019 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawionych do świadczeń Kasy... czytaj więcej >>>


Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2019/2020

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów wraz z formularzem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020.


Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ZPO PSP i Przedszkole w Kurozwękach sprawuje Daniel Koguciuk, adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl


WITAJ SZKOŁO !!!

3 września (poniedziałek) uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Program uroczystości:
- 8:00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Kurozwękach;
- przemarsz na plac szkolny, wciągnięcie flagi na maszt;
- przejście na salę gimnastyczną - Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019;
- spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

Autobusy dowożące dzieci będą na przystankach tak jak w roku szkolnym.


Dyżury przedszkoli w wakacje

Urząd Miasta i Gminy Staszów informuje, że w miesiącach lipiec-sierpień 2018 r. przedszkola będą pełnić dyżury według następującego harmonogramu:

  • 2 lipca - 20 lipca 2018 r. - Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. J. Pawła II 17a, tel. 15 864 21 21,
  • 23 lipca – 8 sierpnia 2018 r. - Przedszkole nr 8 w Staszowie, tel. 15 864 14 84 (dyżur będzie pełniony w siedzibie Przedszkola Nr 3 w Staszowie, ul. J. Pawła II 17a przez pracowników Przedszkola Nr 8),
  • 9 sierpnia – 31 sierpnia 2018 r. - Przedszkole nr 4 w Staszowie, ul. Wysoka 39, tel. 15 864 22 06.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
(-) dr Ewa Kondek


Zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędzie się 19 kwietnia 2018r. /czwartek/ o godzinie 16:00


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2018/2019 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Dodatkowe informacje uzyskać można w sekretariacie Zespołu w godz. 7:00 - 15:00, tel. 15 8667390.


Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15:00 do 16:00 - zapraszamy rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej i Przedszkola na indywidualne spotkania z nauczycielami i wychowawcami klas.


Zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędzie się 1 lutego 2018r. /czwartek/ o godzinie 16:00


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 - 4 września (poniedziałek)

8:00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Kurozwękach

9:00 - Uroczyste Rozpoczęcie Roku w Szkole Podstawowej

Autobusy dowożące dzieci będą na przystankach o gdzinie takiej jak w roku szkolnym 2016/2017


Listy dzieci z podziałem na grupy przedszkolne na rok 2017/2018 znajdują się na tablicy ogłoszeń w naszej placówce.


Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym

Urząd Miasta i Gminy Staszów informuje, że w miesiącach lipiec-sierpień 2017 r. przedszkola będą pełnić dyżury według następującego harmonogramu:

  • 3 lipca – 23 lipca 2017 r. - Przedszkole nr 8 w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, tel. 15 864 14 84
  • 24 lipca – 13 sierpnia 2017 r. - Przedszkole nr 4 w Staszowie, ul. Wysoka 39, tel. 15 864 22 06
  • 14 sierpnia – 31 sierpnia 2017 r. Przedszkole nr 3 w Staszowie, ul. J. Pawła II 17 a, tel. 15 864 21 21

Zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędzie się 24 kwietnia 2017r. /poniedziałek/ o godzinie 16:00

Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się 27 kwietnia 2017r. /czwartek/ o godzinie 16:00


Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola w Kurozwękach na rok szkolny 2017/2018 odbywać sie będzie w dniach od 14.04.2017r do 25.04.2017r

Dodatkowe informacje uzyskać można w sekretariacie Zespołu w godz. 7:00 - 15:00, tel. 15 8667390
Druki do poobrania w sektetariacie Zespołu lub ze strony internetowej kliknij tutaj>>>


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2017

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kurozwękach, odbędą się w dniach
31 marca (piątek) 3,4 kwietnia (poniedziałek, wtorek).

Każdego dnia o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie rekolekcyjne
w Kościele Parafialnym w Kurozwękach.


Trwają zapisy dzieci do Przedszkola w Kurozwękach

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły
w godz. od 7:00 do 15:00

tel. 15 8667390


DRODZY RODZICE

Jeżeli Wasze dziecko uczęszcza na zajęcia logopedyczne, a Wy:

  • Chcecie dowiedzieć się jak przebiega terapia Waszego dziecka,
  • Nie wiecie jak wykonywać ćwiczenia z dzieckiem w domu,
  • Macie jakiekolwiek wątpliwości i pytania związane z terapią logopedyczną.

Zapraszam w każdy pierwszy czwartek miesiąca w trakcie trwania Dnia Otwartego Szkoły i Przedszkola w godzinach od 15.00 do 16.00 oraz codziennie w czasie trwania zajęć logopedycznych.

Logopeda

mgr Ewa Lesiak


Od 13 lutego 2017 roku zmiana planu lekcji dla klas V i VI (poniedziałek i środa)!


Osoby zainteresowane zapise m dzieci do Przedszkola w Kurozwękach na rok szkolny 2017/2018 prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły lub kontakt telefoniczny 158667390.


Uprzejmie informujemy, że w związku z panującą ospą wietrzną akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu zostaje przełożona na 15 lutego 2017r. /środa/ godz. 12:00

Zabawa karnawałowa w przedszkolu przełożona zostaje na dzień 17 lutego 2017r. /piątek/


Serdecznie zapraszamy

na uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, która odbędzie się w Przedszkolu w Kurozwękach, dnia 6 grudnia – wtorek 2016r., o godzinie 12:00


Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się 16 listopada 2016r. /środa/ o godzinie 16:00


Zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędzie się 17 listopada 2016r. /czwartek/ o godzinie 16:00


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15:00 do 16:00 - zapraszamy rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej i Przedszkola na indywidualne spotkania z nauczycielami i wychowawcami klas.


12-10-2022, Ewa Cichoń
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.