Zespół Placówek Oświatowych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

i Przedszkole w Kurozwękach

ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj. Świetokrzyskie

tel.fax (015) 866 73 90

zpokurozweki@staszow.pl

Przyjaciel szkoły

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Serce i tytuł:

PRZYJACIEL SZKOŁY

ofiarujemy wszystkim

którzy okazali Naszej Szkole bezinteresowną pomoc i ofiarność.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż nasza współpraca zaowocuje i przyczyni się

do dalszego rozwoju naszych wychowanków.

Odznakę "Przyjaciel szkoły" otrzymali:

2017r
- Burmistrz MiG Staszów Leszek Kopeć, zastępca Burmistrza Ewa Kondek - za utworzenie dodatkowego oddziału przedszkola, wydłużenie pracy przedszkola w roku szkolnym 2016/2017, udostępnianie autokaru na wyjazdy dzieci.
- Michał Popiel - za pomoc w organizacji Memoriału im.Danuty Batóg, zapewnienie noclegu dla gościa (nauczyciela z Kanady) Victora Benza

- M.Siłka, E.Cichoń, M.Lech, A.Pitek - za zorganizowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego i pozyskanie w ten sposób pieniędzy na zabawki do przedszkola.

2016r

-Pan Jerzy Kozioł - za pomoc w wyrównaniu parkingu przy szkole, za pomoc materialną przy organizacji X Memoriału im. Danuty Batóg,

-Pani Anna Gozdek - za pomoc w wyrównaniu parkingu przy szkole

-Pani Wiesława Grabka - za pomysł i organizację zbiórki pieniędzy na tablicę interaktywną (intery)

- Pani Małgorzata Siłka, Ewa Cichoń, Marzena Lech, Mirosława Słomka - za zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego i wielkanocnego, wykonanie stroików i ozdób, przeznaczenie kwoty 800zł uzyskanej z kiermaszy na zakup sprzętów i zabawek dla przedszkola.

- Pani Maria Kluszczyńska - za uszycie strojów do tańca dla uczniów

-Łukasz Sadowski - za pomoc materialną przy organizacji X memoriału im. Danuty Batóg

-Pani Maria Kluszczyńska przewodnicząca Rady Rodziców - za organizację zabawy sylwestrowej i choinkowej, pozyskiwanie sponsorów, pomoc materialną przy organizacji X Memoriału im. Danuty Batóg.

- Pani Barbara Kluszczyńska Pyrek - za organizację zabawy sylwestrowej i choinkowej

2015r

- Pan Sławomir Nowak -za pomoc materialną przy organizacji IX memoriału im. Danuty Batóg

- Pan Jerzy Kozioł - za pomoc materialną przy organizacji IX memoriału im. Danuty Batóg

-Łukasz Sadowski - za pomoc materialną przy organizacji IX memoriału im. Danuty Batóg

- Pan Michał Popiel - za materiał na nową piaskownicę i rabat na poczęstunek dla dzieci podczas IX memoriału im. Danuty Batóg

- Pan Marcin Mazur - za podarowanie roślin i prace przy klombie przed szkołą.

- Pani Maria Kluszczyńska - za "osłodzenie" Dnia Dziecka.

- Pani Małgorzata Siłka, Ewa Cichoń, Marzena Lech - za zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego i wielkanocnego, wykonanie stroików i ozdób, przeznaczenie kwoty 800zł uzyskanej z kiermaszy na zakup sprzętów i zabawek dla przedszkola.

2013r

-Państwo Majsakowie - za podarowanie szkole aparatury nagłośniającej

-Państwo Mazurowie - za zorganizowanie Dnia Dziecka dla przedszkolaków

2012r

- Pan Albert Poniewierski - za zaangażowanie w działania Rady Rodziców

- Pan Adam Koziński - za pracę społeczna na rzecz dzieci

- Pan Roman Karaś - za pomoc w organizację Memoriału im. Danuty Batóg

- Pan Łukasz Sadowski - za "osłodzenie" Dnia Dziecka

- Pan Jerzy Kozioł - za dofinansowanie Memoriału im. Danuty Batóg

- Panie Małgorzata Siłka, Marzena Lech, Ewa Cichoń, Aneta Pitek - za zorganizowanie kiermaszu

na zakup zabawek do przedszkola

2011r

- Pan Andrzej Kruzel - Starosta Staszowski za przydzielenie środków na termo-modernizację budynku szkoły

- Państwo Maria i Tomasz Kluszczyńscy - za "osłodzenie" Dnia Dziecka

- Pan Piotr Kuca - za prace wykończeniowe w sali przyrody

- Pani Dorota Stachurska i pani Elżbieta Madej - za zakup książek z przeznaczeniem na nagrody

dla dzieci

- Pan Jarzy Kozioł - za pomoc finansową przy organizacji V Memoriału im. Danuty Batóg

- Panie: Małgorzata Siłka, Małgorzata Adydan, Ewa Cichoń, Marzena Lech i Aneta Pitek - za

pomysł i zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego z którego dochód przeznaczony został na zakup

zabawek do przedszkola

2010r

- Pan Andrzej Iskra -Burmistrz Miasta i Gminy Staszów - za przydzielenie środków na wymianę drzwi w klasach, tablic i zakup mebli do pracowni przyrodniczej.

- Pani Jolanta Pokora - za pomoc i cenne wskazówki w realizowaniu budżetu placówki, za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych

- Państwo Maria i Tomasz Kluszczyńscy - za przekazanie słodyczy dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły z okazji Dnia Dziecka

-Pani Dorota Stachurska - za ufundowanie cennych nagród książkowych

2009 r.

- Ks. Jerzy Beksiński – za ufundowanie 5 obiadów dla uczniów

- Państwo Agnieszka i Janusz Karasiowie – za malowanie sali lekcyjnej

- Państwo Halina i Grzegorz Jagodzińscy – za malowanie sali lekcyjnej

- Pan Maciej Grzejszczyk – za ufundowanie nagród w Memoriale im. Danuty Batóg

- Pan Andrzej Iskra – za zrozumienie potrzeb i utworzenie w Przedszkolu dodatkowego oddziału dla pięciolatków

2008 r.

- Pan Andrzej Iskra – za wydatną pomoc w pozyskaniu funduszy na remonty sal lekcyjnych

- Pan Maciej Grzejszczyk – za ufundowanie 4 pary kolców dla sportowców

- ks. Jerzy Beksiński – za ufundowanie 5 obiadów dla uczniów

- Pan Paweł Wysocki – za pomoc w pracach przy remoncie ogrodzenia szkoły

- Pani Maria Kluszczyńska – za uszycie strojów do tańców ludowych

- Panie Dorota Stachurska, Elżbieta Madej – za fundowanie nagród książkowych na zakończenia roku szkolnego

2007 r.

- Pan Roman Kozaczka – za pomoc w wykonaniu mebli w świetlicy szkolnej

- Pani Maria Kluszczyńska – za uszycie strojów do tańców ludowych

2006 r.

- Państwo Popielowie – za fundowanie nagród książkowych na zakończenia roku szkolnego

od 2003 r.

- ks. Jerzy Beksiński – za ufundowanie 5 obiadów dla uczniów

2005 r.

- Pan Jerzy Kozioł - za długoletnie przewodniczenie Radzie Rodziców

2004 r.

- Pan Romuald Garczewski – za pomoc w urządzeniu placu zabaw

- Pani Karen Popiel – za bezpłatne lekcje języka angielskiego dla uczniów

- ks. Jerzy Beksiński – za ufundowanie 5 obiadów dla uczniów

- Pan Marcin Popiel – za wykonanie okablowanie do pracowni komputerowej i ufundowanie koszulek sportowych z logo klubu „Bizon”

- Pan Czesław Pargieła – za pomoc Starostwa Powiatowego w wymianie instalacji grzewczej w szkole

- Pan Jerzy Kozioł - za przewodniczenie Radzie Rodziców, która współfinansowała sztandar szkoły

- Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk – za współfinansowanie sztandaru szkoły

2003 r.

- Pani Karen Popiel – za bezpłatne lekcje języka angielskiego dla uczniów

- ks. Jerzy Beksiński – za ufundowanie 5 obiadów dla uczniów

- Pan Marcin Popiel – za wykonanie chodnika prowadzącego do szkoły

2002 r.

- Pani Stanisława Błażejewska – za ufundowanie węgla na opał dla rodziny naszego ucznia potrzebującego pomocy

- Państwo Joanna i Krzysztof Nasternakowie – za nieodpłatne przekazanie materiałów budowlanych na remont pokoju dla naszego chorego ucznia

2001 r.

- Pani Karen Popiel – za bezpłatne lekcje języka angielskiego dla uczniów

- Pan Jerzy Wojtal – za pomoc w budowie asfaltowego boiska

- Pan Stanisław Duliński – za pomoc w przeprowadzeniu remontów w szkole

- Pan Jan Wasilewski – za długoletnie przewodniczenie Radzie Rodziców

- Pan Adam Tański – za pomoc w uzyskaniu środków na nowe okna w budynku szkoły

- Pan Ryszard Sosnowski – za pomoc w uzyskaniu środków na zakup zmywarki do bloku kuchennego

2000 r.

- ks. Jerzy Beksiński – za ufundowanie 5 obiadów dla uczniów

- Pani Karen Popiel – za bezpłatne lekcje języka angielskiego dla uczniów

- Pan Stanisław Duliński – za pomoc w przebudowie kotłowni z olejowej na gazową

22-09-2019, Ewa Cichoń
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.