Zespół Placówek Oświatowych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

i Przedszkole w Kurozwękach

ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj. Świetokrzyskie

tel.fax (015) 866 73 90

zpokurozweki@staszow.pl

Sztandar szkoły

UROCZYSTOŚĆ

PRZEKAZANIA SZTANDARU

W dniu 16 października 2004 r. w Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa

i Przedszkole w Kurozwękach odbyła się uroczystość związana z wręczeniem sztandaru.

Fundatorami sztandaru byli członkowie Stowarzyszenia Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk oraz Rada Rodziców. Uroczystość ta zbiegła się z 140 rocznicą urodzin patrona naszej szkoły Stefana Żeromskiego i 40 rocznicą oddania do użytku nowego budynku szkoły w Kurozwękach.

Ten szczególny dla społeczności szkolnej i lokalnej dzień rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele parafialnym. Mszę celebrowali zaproszeni na uroczystość księża: ks.prałat Wiesław Taraska, ks. dziekan Henryk Kozakiewicz, ks. kanonik Edward Zieliński, ks.kanonik Jerzy Beksiński - proboszcz miejscowej parafii, ks. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii Kotuszów, oraz ks. kapelan Zdzisław Szmirski. Homilię wygłosił ks. prałat Wiesław Taraska, który tej szkole uczył się, a jego ojciec pan Jan Taraskabył jej wieloletnim kierownikiem. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. dziekan Henryk Kozakiewicz.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły na część oficjalną i artystyczną. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor pani Krystyna Batóg przywitała przybyłych gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: wymienieni już księża; Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach; panie wizytator z Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty Alina Kubik – przez kilka lat nauczycielka biologii w tutejszej szkole i Zofia Więckowska; pan burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski; przewodniczący Rady Miasta i Gminy pan Stanisław Lech Zalewski i wiceprzewodniczący: panowie Stanisław Jastrząb i Kryspin Bednarczyk; radni: Eugeniusz Ciepiela, Andrzej Lis, Paweł Szczepański – pełniący również funkcję sołtysa Kurozwęk; przedstawiciel starosty pan Jan Mazanka; kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pan Stanisław Duliński wraz z zastępcą panią Teresą Szymańską; przewodniczący Rady Gminy w Szydłowie pan Janusz Juszczak; sołtysi: pani Wanda Niedbała z Kotuszowa, pan Tadeusz Gąsiorek z Korytnicy, pan Stanisław Buszko z Jabłonicy, pan Marek Chojna z Niemścic, pan Ryszard Kruzel z Oględowa, pan Antoni Mazurkiewicz z Ponika, pan Mieczysław Pyrek z Zagród; dyrektorzy szkół: pani dyrektor PSP w Czajkowie Maria Swatek, pani dyrektor PSP w Wiązownicy Dużej Anna Czerwiec – Krauze, pan dyrektor PSP i Gimnazjum nr 2 w Staszowie Jan Gromniak, pani kierownik Szkoły Filialnej w Woli Osowej Barbara Wójcik; przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze Szkołą: dyrektor Biblioteki Publicznej w Staszowie pani Ewa Cygan, dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury pan Antoni Drozd; emerytowani nauczyciele i pracownicy a także byli dyrektorzy szkoły: pan Mieczysław Dróżdż i pani Mieczysława Adamowicz oraz wyżej wymieniony Stanisław Duliński; członkowie Stowarzyszenia Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk z prezesem panem Marcinem Popielem; członkowie Rady Rodziców z przewodniczącym Jerzym Kozłem, rodzice dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Kurozwękach; nauczyciele i pracownicy Szkoły i Przedszkola oraz uczniowie.

Po przywitaniu gości pan Zbigniew Gajek nauczyciel historii wygłosił referat, zapoznając przybyłych z historią oświaty w Kurozwękach od XVIII w. do czasów obecnych. Ważniejszymi wydarzeniami historycznymi związanymi ze Szkołą są : 12.05.1962r. – uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkolnego; 05.05.1962 r. – Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach nadało Szkole Podstawowej w Kurozwękach nazwę: „Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego”; w kwietniu 1964 r. zostaje oddany do użytku nowy budynek szkolny; 11.06.1988 r. – wmurowanie tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę pobytu Stefana Żeromskiego w Kurozwękach i dzisiejsza data, na którą wszyscy czekali – 16 październik 2004 r. - dzień nadania sztandaru Szkole.

Przewodniczący Rady Rodziców pan Jerzy Kozioł wraz z mądrym i pięknym przesłaniem przekazał sztandar pani dyrektor Krystynie Batóg, która wzruszona oddała go tym, dla których ma być czymś bardzo ważnym – uczniom.

Przedstawiciele klas składając ślubowanie zobowiązali się słowami roty:

„ Ślubujemy strzec honoru i godności

szkoły, dobrą pracą i nauką rozsławiać jej imię,

zawsze godnie reprezentować Ojczyznę

i Ziemię z której wyrośliśmy,

szanować język, historię i tradycję,

dochować wiary naszych ojców,

czcić święte wartości: Boga, Honor i Ojczyznę”

Czas po ślubowaniu zarezerwowany był dla wystąpień gości. Zabierający głos dziękowali fundatorom za zaangażowanie, wyrażali radość, że Szkoła będzie posiadała sztandar, który jest darem zobowiązującym do wspólnych działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i jednoczących społeczność w działaniu dla dobra wszystkich. Wzruszające były osobiste refleksje mówców, które były bezpośrednio związane ze Szkołą lub jej pośrednio dotyczyły, wygłaszane przez uczniów i nauczycieli wywodzących się z niej. Wypowiedzi zawierały życzenia dla emerytowanych i czynnych pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Za tyle ciepłych słów dziękujemy: pani wizytator Zofii Więckowskiej, panu burmistrzowi Romualdowi Garczewskiemu, panu przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Stanisławowi Jastrzębowi, ks. kanonikowi Jerzemu Beksińskiemu, który wystąpił również w imieniu nieobecnego ks. dr Jacka Beksińskiego, panu kierownikowi Wydziału Edukacji Stanisławowi Dulińskiemu, byłemu dyrektorowi szkoły, który ze wzruszeniem wspominał czasy pracy w szkole z obecnymi na sali emerytowanymi i czynnymi pracownikami szkoły, panu Janowi Mazance, który będąc przedstawicielem starosty Czesława Pargieły odczytał list gratulacyjny i do życzeń zawartych w liście dołączył swoje. Pani dyrektor zapoznała wszystkich obecnych z treścią listu od pani poseł na Sejm RP Bożeny Kizińskiej, która nie mogła przybyć na uroczystość. Za życzenia skierowane dla grona pedagogicznego i uczniów bardzo dziękujemy.

Następnym punktem uroczystości był występ dzieci. Inspiracją do napisania scenariusza przez panią Anetę Wysocką – nauczycielkę języka polskiego był oczywiście patron szkoły Stefan Żeromski, który pobyt w Kurozwękach w 1888 r. umieszcza w swoich utworach. Jego fascynacja okoliczną przyrodą była tematem przewodnim. Montaż słowno - muzyczny przepleciony został piosenkami (przygotowanie pani Marta Kosik), grą na fletach ( przygotowanie pani Lucyna Grosicka), tańcami: polonez i krakowiak ( przygotowanie pani Wiesława Grabka). Uczniowie wystąpili w strojach uszytych przez panie Marię Kluszczyńską i Marzannę Tomporowską. Dekorację zaprojektowaną przez panią Ewę Straszak wykonały wraz z uczniami panie: Małgorzata Siłka, Marta Kosik i Zofia Krakówka.

Po występie zabrał głos pan Eugeniusz Ciepiela, który pogratulował występującym dzieciom i opiekunom tak udanego występu. Dziękujemy za inspirujące do działania słowa.

Tradycją naszą stało się dostrzeganie i docenianie tych wszystkich, którzy pomagają Szkole. Otrzymują oni tytuł „Przyjaciel szkoły” i symboliczne serduszko. W tym szczególnym dla nas dniu tytuł taki otrzymali: burmistrz Romuald Garczewski, ks. Jerzy Beksiński, pani Karen Popiel, pan Marcin Popiel, pan starosta Czesław Pargieła, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk.

Uczestnicy uroczystości słuchając mądrych słów piosenki wykonywanej przez dzieci „Pięknie żyć, znaczy kochać świat...” udali się pod tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły, aby wbić gwoździe i dokonać wpisu do kroniki szkolnej.

Czekający w kolejce goście mogli oglądać wystawę prac plastycznych uczniów wykonanych na kółkach prowadzonych przez panie: Annę Kozaczkę, Martę Kosik, Ewę Straszak i Wiesławę Grabkę. Tematyka prac: „Stefan Żeromski – poeta i malarz kwiatów” , „Stefan Żeromski – przyjaciel przyrody”, „Legendy związane z Kurozwękami i okolicznymi miejscowościami”. Do prac związanych z organizacją wystawy włączyły się panie: Ewa Słabowska, Mirosława Słomka, Lucyna Grosika, Marzanna Toporowska, Danuta Batóg i Marta Niedźwiecka.


Uroczystość zakończyła się przy wspólnym ubranym w jesienne barwy stole. Przy smacznych potrawach przygotowanych przez panie pracujące w szkolnej kuchni i rodziców dzielono się wrażeniami związanymi z uroczystością, snuły się wspomnienia, cieszono się ze spotkania.

Sobota, 16 października 2004 r. dla tych co nie uczestniczyli w naszej uroczystości – dzień jak co dzień, dla nas uroczysty, wspaniały dzień, do opisania którego społeczność szkolna zobligowała autorki artykułu, co niniejszym czynimy

Wiesława Grabka i Aneta Wysocka

22-09-2019, Ewa Cichoń
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.